viewpoint

Knjiga-umetnički objekat 4/ Książka artystyczna 4/Book-Art object 4

Viewpoint

english below

Książka jest dla mnie zarówno obiektem jaki i nośnikiem znaczeń literackich; książki, jakie czytam określają mnie i moje poglądy. Obiekt Viewpoint to mój punkt widzenia i interpretowania rzeczywistości który przybrał formę klasycznej książki z twardą okładką, kojarzący się z wszechstronną i bogatą treścią. Zamontowana w okładce soczewka przekształca obraz umieszczony wewnątrz i odbity od zamontowanego z tyłu lustra. Obiekt inspirowany jest XVIII-wiecznym urządzeniem optycznym – zogarskopem – przyrządem umożliwiającym przestrzenne widzenie płaskich obrazów.

Wewnątrz obiektu znajdują się zdjęcia wykonane obiektywem typu rybie oko beczkowato zniekształcającym turystyczne widoki. Wykorzystanie układu soczewki i lustra, wielokrotnych działań optycznych oraz błędów aparatu percepcyjnego daje efekt zniekształcenia zniekształcenia. To moja własna ułomna optyka, perspektywa, ogląd na świat.

 

Viewpoint
To me, a book is not just an object, but also the conveyor of a literary meaning: the books that I read define me together with my views. ‘Viewpoint’ is an actualization of my perspective on interpreting the world bearing the form a classic hardback, symbolic of the versatility and abundance of its contents. A lens is installed in the book cover, transforming the back mirror reflection of a picture embedded in the book. The art object draws inspiration from the 18th-century zograscope—an optical device which enabled perceiving depth in an otherwise flat image.

The object incorporates a series of fisheye-lens distortions of tourist panoramas. The use of a lens coupled with a mirror, multiple optical operations, and the fallibility of one’s visual faculty together elicit a ‘distortion of a distortion’ effect. That is my crippled optics, perspective, my purview of the world.

Obiekt przestrzenny, wym. 30x25x30 cm, materiał: karton, soczewka wypukła, lustro, fotografia cyfrowa

2020

Obiekt prezentowany na wystawie:

Knjiga-umetnički objekat 4/ Książka artystyczna 4/Book-Art object 4

Da li se poznajemo? / Czy my się znamy? / Do we know each other?”

Muzej primenjene umetnosti / Museum of Applied Art

Ul. Vuka Karadžića 18, Beograd 11000

październik 2020