Subversive twilight

Twilight zone - between analog and digital media

Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

Subversive Twilight

english below

Zmierzch w sztuce często wykorzystywany jest jako symbol przemijania. Praca oparta jest na rozważaniach Romana Kubickiego – polskiego filozofa i teoretyka sztuki, autora książki „Zmierzch sztuki. Narodziny postmodernistycznej jednostki?”, gdzie komentuje pojęcie zmierzchu sztuki.

Pomiędzy dniem a nocą – kiedy światło, kolor i cień zanikają – pojawia się przestrzeń, w której znaczenia zostają wywrócone: oświeceniowe odniesienia ustępują miejsca mrokowi.

Sztuczny zmierzch, projekcja wideo w inwersji w pewnym sensie zachęca do swobodnego, twórczego myślenia.

Budowanie alternatywnych wartości, sposobów myślenia i działania zdarza się w obliczu izolacji. Wyobraźnia jest naszą ostatnią nadzieją przed utratą wolności.

Czy doczekamy się świtu, czy też utkniemy w mroku?

Egzystencjalność upływu czasu; trwania – mimo zmierzchu idei, wartości, sztuki.

 

Subversive Twilight

Twilight in art is often employed as a symbol of transience. Our installation is based on the book by Roman Kubicki – a Polish philosopher and art theorist, author of “Twilight of Art. The birth of the Postmodern Individual?”. Our work — Subversive Twilight —comments on the notion of the twilight of art.

Between day and night — when light, colour, and shadow fade – a space emerges where meanings are subverted: enlightened referents give way to bleakness.

Shall we live to see the dawn again, or shall we be stuck in the darkness?

Subversive Twilight reflects these ideals, betraying the existentiality of the passage of time; duration – despite the twilight of ideas, values, art.

As it flows steadily across a ribbon surface, artificial twilight, a video projection, exposes the secrets of living in the dark. The primary consideration of the project is to encourage free creative thinking in the face of calamity and servitude.

Artistic creation is about building alternative values, ways of thinking and acting in the face of isolation. Imagination is our last hope against the loss of freedom.

katalog wystawy

 

Twilight zone – between analog and digital media to projekt realizowany w Spazju Kreattiv w Valetta na Malcie to prezentacje 9 artystów i grup artystycznych odnoszących się do energii wizualnej i termicznej światła. Ogień jest wizualną reprezentacją ciepła i słońca; ruchome obrazy świetlne przyciągają wzrok człowieka.

Światło jest nośnikiem znaczeń; widz  zanurza się w świetle; jego percepcja jest wciąż na nowo testowana.

Wykorzystując techniki cyfrowej reprodukcji do celów kreacji artystycznej, wystawa na Malcie ma na celu stworzenie projektu o świetle, który przedstawia ogień nie z perspektywy termicznej, ale wizualnej.

Artyści:

Matthew Attard (Malta), Zsolt Czakó (Hungary), Tomasz Dobiszewski (Poland), Matyou Galea (Malta), Zsolt Gyenes (Hungary), Shusaku Kaji (Japan), not a Number Group (Poland), Robert Sochacki (Poland), Eric Souther, Andrew Deutsch (USA)

Malta to miejsce, gdzie tradycja sztucznych ogni jest wielowiekowa i wciąż bardzo żywa. Widzowie podczas pokazu fajerwerków przeżywają optyczną ekstazę symbolizującą spektakularne spalania, niszczenie, odnowę.

Kurator: Alicja Panasiewicz

Organizator: Spazju Kreattiv

Miejsce: St James Cavalier, Castille Place, Valletta, Malta

Współorganizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Współfinansowanie: Instytut Adama Mickiewicza

28.05- 20.06.2021

 

Twilight zone – between analog and digital media

Malta is a place where the tradition of fireworks lives on. We read this as a way of drawing pleasure from communing with the energy and vigour of light.

Fire is a visual representation of warmth and the sun, and moving light images are exceptionally pleasing. A viewer of a fireworks show experiences an optical ecstasy of spectacular burning. Light is a carrier of art which serves to immerse the viewer in an artificial luminous environment which can be used to examine their perception.

Adopting digital reproduction techniques for the purposes of artistic creation, this event aims to create a project about light which presents fire not from a thermal stance, but from a visual perspective. This project will participate foremost academics and artists specialising in digital media.

 

ARTISTS

Tomasz Dobiszewski (Poland), Zsolt Gyenes (Hungary), Robert Sochacki (Poland), Matyou Galea (Malta), Matthew Attard (Malta), Eric Souther, Andrew Deutsch (USA), Shusaku Kaji (Japan), not a Number Group (Poland), Zsolt Czako (Hungary)

CURATOR: Alicja Panasiewicz

Organizer: Spazju Kreattiv

Place: St James Cavalier, Castille Place, Valletta, Malta

Pedagogical University of Krakow, Poland

Co-founding: Adam Mickiewicz Institute, Poland

28.05- 20.06.2021

 

zdjęcia: Tomasz Dobiszewski