Subtelne Interwencje

Sardynia, Malta, Bari

Subtelne interwencje to działania artystyczne w otwartej przestrzeni na wyspie Sardynia i Malta. To próby kulturowego wpisania się w historyczno/geograficzno/społeczną specyfikę wyspy.

Różni artyści i różne interwencje artystyczne.

Dokumentacja działań: https://subtleinterventions.up.krakow.pl

 

Subtle Interventions are artistic operations situated in open spaces on the island Sardinia and Malta. They are attempts of fitting into its historical, geographical, and social specificity. Different artists and unique artistic interventions.

Website of the installations: https://subtleinterventions.up.krakow.pl