Styczne/Tangents

Styczne/Tangents czerwiec 2016 r w ramach 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

LATARNIA

english below

Koncepcja instalacji opiera się na inspiracji postacią architekta Saula Wexnera, który był projektantem budynku przy ulicy Podbrzezie 3 oraz dwóch kamienic przy ul. Sarego 24 i 26 w Krakowie. Zbiegiem okoliczności artyści mieszkali w jednej z nich, a współcześnie są w posiadaniu lampy należącej kiedyś do Saula Wexnera.

LANTERN

The concept of this installation was inspired with the person of the architect Saul Wexner, who designed the building at 3, Podbrzezie Street as well as two tenements in 24 and 26, Sarego Street in Krakow. By sheer coincidence, artists used to live in one of them, while at present they own a lamp that once belonged to Saul Wexner.

 

 

 

 

 

 

 

STYCZNE – katalog_styczne

english below

Interdyscyplinarny projekt artystyczny realizowany przez wykładowców i studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Beit Berl College w Tel Awiwie. Projekt w ramach 26. edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Artyści: Michael Adler, Maya Almog, Aysha e Arar, Priel Azar, Bar Baranes, Nahir Baranovitz Schuster, Atar Barzilay, Rotem Bidas, Michał Bratko, Aleksandra Brzóska, Piotr Filipiuk, Efrat Galnoor, Monika Nęcka, Marcin Nowak, Klaudia Opoka, Polly Orosov, Adam Panasiewicz, Alicja Panasiewicz, Jagoda Paździor-Saba, Nitsan Ravid, Krzysztof Siatka Suha Tartir, Izabella Volovnik, Aga Zając, Hagar Zeevi, Jacek Złoczowski

Kurator: Krzysztof Siatka

Projekt STYCZNE jest zainspirowany i nawiązuje do historii dawnej Szkoły Rzemiosł na Kazimierzu, która mieściła się w obecnej siedzibie Wydziału Sztuki przy ul. Podbrzezie 3 oraz siedziby Beit Berl College, gdzie dawniej mieściła się farma pomarańczowa.

Historia szkoły na krakowskim Kazimierzu została zatarta przez wydarzenia drugiej wojny światowej – likwidację placówki przez nazistów i systematyczne wymazywanie pamięci po żydowskiej historii tego miejsca. Nieznany bagaż historyczny obiektu jest inspiracją dla artystycznej eksploracji tematów paradoksów pamięci.

TANGENTS – catalogue katalog_styczne

Interdisciplinary art project carried out by tutors and students of the Faculty of Arts at the Pedagogical University in Krakow and Hamidrasha Faculty of Arts at Beit Berl College in Tel Awiw. Project accompanying the 26th Jewish Culture Festival in Krakow

Artists: Michael Adler, Maya Almog, Aysha e Arar, Priel Azar, Bar Baranes, Nahir Baranovitz Schuster, Atar Barzilay, Rotem Bidas, Michał Bratko, Aleksandra Brzóska, Piotr Filipiuk, Efrat Galnoor, Monika Nęcka, Marcin Nowak, Klaudia Opoka, Polly Orosov, Adam Panasiewicz, Alicja Panasiewicz, Jagoda Paździor-Saba, Nitsan Ravid, Krzysztof Siatka Suha Tartir, Izabella Volovnik, Aga Zając, Hagar Zeevi, Jacek Złoczowski

Curator: Krzysztof Siatka

The TANGENTS project has been inspired and refers to the history of the former School of Crafts in the Kazimierz district, which was located at the present seat of the Faculty of Arts at No. 3, Podbrzezie Street and the seat of Beit Berl College, which was used as a school for agriculture.

The history of the school was obliterated by the events of the Second World War – the liquidation of the institution by the Nazis and the systematic erasing of the memory of the Jewish history of that place. The commonly unknown historical baggage of the facility is the inspiration for artistic exploration of the subjects of memory and its paradoxes.