skiaphobia Tenerife Island

english below

Druga część projektu Skiafobia została zrealizowana jako instalacje site-specific na wyspie Teneryfa. Cienie cieni zostały zakomponowane z naturalnymi skałami wulkanicznymi oraz piaskiem wulkanicznym, przestrzenią, światłem i wodą – porządek cieni brył platońskich reprezentujące pięć żywiołów w analogii do pięciu fenomenów natury.

The second part of the project Skiaphobia has been realized as a series of site-specific installation on Tenerife. The shadows of shadows have been harmonized with natural volcanic rocks and sand, the space, the light and the water – the order of the shadows of the platonic solids which represents the five elements paralleling the five phenomena of nature.