Samolubna Kartografia

Kamienica Artystyczna Ta3, Warszawa, ul. Tarczyńska 3

Grupa naN

Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

Samolubna Kartografia

10.2019

Prace należące do cyklu Samolubna Kartografia to zapis procesu polegającego na przetransponowaniu własnego wizerunku, a poniekąd również samego siebie, w tkankę świata otaczającego artystę, gdzie on sam stanowi centrum i miarę wszystkiego.  Następuje tu zespolenie obu elementów i obu materii. Efekt ten wzmacnia jeszcze dodatkowo technika tworzenia grafik i użyte materiały. Alicja Panasiewicz i Adam Panasiewicz tworząc swoje prace sięgają po kreowanie złudzeń przy użyciu świateł i cieni, odblasków i lustrzanych odbić i to zarówno na poziomie procesu powstawania grafik, jak i w momencie realizowania ekspozycji. Przy zapisie kartograficznych portretów używają przezroczystych materiałów, a z kolei przy tworzeniu ekspozycji efekty drgania obrazu wzmacniają poprzez grę cieni i nieoczywiste oświetlenie. Wszystko to powoduje, że poszczególne obiekty zanurzają się nierozerwalnie w otoczeniu, a granice miedzy obiektem i przestrzenią go otaczającą stają się nieoczywiste.

Samolubna kartografia to dzieła bardzo precyzyjnie, wręcz naukowo zaplanowane. Artyści nie stronią od matematycznych wyliczeń i twórczo wykorzystanych urządzeń do rysowania swego rodzaju autoportretów. Nie ulega jednak wątpliwości, że to artysta jest tu ostatecznym sprawcą/demiurgiem kreującym świat na własny obraz i podobieństwo. Prace pokazane na wystawie to rodzaj projekcji siebie i świata widzianego przez pryzmat własnego ja. To zaprezentowana widzom wizja świata ego-centrycznie podporządkowanego jego twórcy. Świata, w którym wszystko jest myślącą tkanką artysty – samolubnym tworem zbudowanym z wrażeń i złudzeń.

Maria Piątek

Kurator wystawy