samolubna kartografia / self(ish) cartography

Galeria Łaźnia, Radom, październik 2017
english below

Instalacja jest artystyczna wypowiedzią na temat własnego miejsca na planecie Ziemi, kreowania własnego Świata w oparciu o odczuwanie ciała jako centrum, pępka Świata.

Ja – istota ludzka należącej do geometrycznego porządku czasoprzestrzeni; projekcja i reprodukowanie obiektów trójwymiarowych na płaszczyznę.

Ja – centrum, punkt odniesienia, początek układu współrzędnych; nieustannie krążący po trajektorii ruchu.

Instalacja odnosi się do szeroko rozumianej mapy, matematycznych odwzorowań kartograficznych, geometrycznego kształtu świata, mappy mundi.

Mapa jako model świata skonfrontowanego z własnym, empirycznym odbiorem rzeczywistości oraz reprezentacją odczuć i przemyśleń.

Instalacja składa się z:

– cyklu 12 grafik cyfrowych na dibodzie, format 40x40cm;

– instalacji interaktywnej składającej się z 2 grafik wykonanych w technice druku cyfrowego na dibondzie, wym. 100×75 cm oraz processingowego mappingu tekstu na ścianie;

– animacji video rzutowanej na ścianę;

– obiektu przestrzennego z papieru z nadrukiem cyfrowym, wykonanego metodą przeplatania pasków papieru w formie kuli – wym. ok. 40x40x40 cm;

– projekcji epicykloidy ze spirografu cyfrowego na krąg wysypanej soli;

– harmonografu mechanicznego rysującego spirale, wprawianego w ruch przez widza, obiekt wolnostojący, wym. około 100x80x100 cm (blat podwieszany);

– video – animacji obrotowego obiektu w pudełku z efektem pseudohologramu o wym. 20x20x20 cm;

– 8 grafik cyfrowych na transparentnym PCV przedstawiających eksperymenty z kartograficznym odwzorowaniem kuli (głowy, twarzy), wymiary różne, ok. 40×50 cm.

 

grupa not a Number: Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

The installation of not a Number, a Cracow-based group, is an artistic commentary on the topic of one’s own place on Earth and that of creating own worlds, basing on perceiving the body as the centre. The artists treat the concept of a map as a mathematical mapping of the surface of a sphere onto a plane which distorts some of its details that are irrelevant for the cartographer. An important role in this project is played by the reference to performative art and the human memory which adjusts itself to the surroundings.