RAZZLE DAZZLE TRASH

Galeria 113, Instytut Sztuk Pięknych UJD, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 10

grupa not a Number
Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

10.2019

english below

RAZZLE-DAZZLE TRASH to eksperyment badający widzenie przestrzenne wobec reprezentacji dwuwymiarowej. Efekty optyczne wywołane przez wzory graficzne oraz to, jak je postrzegamy, znajdują się wciąż w obszarach dociekań naukowych.

Użyliśmy kształtów geometrycznych i wzajemnie się przenikających płaszczyzn, by wykreować zaskakujące przestrzenie, łudzące perspektywy, niepokojące obrazy. Zamieniliśmy zależności przestrzenne występujące w rzeczywistości na liniowe, kątowe i barwne, dostosowując je do płaszczyzny obrazu.

By wyznaczyć przestrzeń percepcyjną obrazu, uwydatniliśmy aberracje optyczne, wywołujące współoddziaływanie form. Za pomocą animacji, wzorów i deseni przekształcamy perspektywy. W swoich pracach chcieliśmy nawiązać do odczucia zawrotu głowy i braku równowagi, posługując się wzbudzającymi je kontrastowymi wzorami i powolnymi ruchami kształtów.

Nasze działania krytycznie odnoszą się także do obecnego problemu cywilizacyjnego: rosnącej ilości śmieci i odpadków powstających na liniach produkcyjnych. Ukrywamy je zarówno przed wzrokiem, jak i umysłem.

Kamuflaż dazzle to rodzaj kamuflażu stosowanego podczas I i II wojny światowej. Kubistyczne desenie, nakładające się na formę statku, skutecznie utrudniały ocenę ich prędkości i kierunku łodziom podwodnym. Wzór stanowiły mocno kontrastujące kolory i złożone kształty, zaczerpnięte z kubizmu.

RAZZLE DAZZLE TRASH is an experiment that explores spatial vision with regards to two-dimensional representations. Optical effects caused by graphic patterns and how we perceive them are still researched scientifically.

We use geometric shapes and interleaved planes to form surprising spaces, delusional perspectives, disturbing images. We have changed the spatial relationships that occur in reality into linear, angular and colorful ones and adjusted them to the images, constricted to a plane.

To determine the perceptual space of the images, we highlighted the optical aberrations that cause the forms to interact with each other. We transform perspectives through animation and patterns. In our works, we wanted to refer to *vertigo*, the feeling of dizziness and imbalance, through contrasting patterns and slow movements of shapes.

Our actions are also a critique of the current civilisational problem: the growing amount of rubbish and waste coming from production lines. We obscure the problem from both our eyes and our minds.

Dazzle camouflage is a type of camouflage which was used during the First and Second World Wars. Cubist patterns overlap with the shape of the ship, making it difficult for submarines to evaluate their speed and direction. The pattern is based on contrasting colors and complex shapes, as found in Cubism.