pępek świata/axis mundi

Beit Berl College Israel 2017

axis mundi – pępek świata, grupa naN, 2016

english below

Instalacja jest poszukiwaniem wizualnej reprezentacji miejsca w kontekście własnego doświadczenia, odczucia w związku z jego przeszłością i teraźniejszością. Jest instalacją site-specitic odnoszącą się do Kalamanii, plantacji uprawy pomarańczy w Beit Berl College w Tel Awiwie w Izraelu. Miejsca, gdzie uprawiano pomarańcze, a obecnie są miejscem sztuki, miejscem kreacji, szkoły. Dla każdego z nas my sami stanowimy środek świata – axis mundi – miejsca na Ziemi. To miejsce w świecie można rozpatrywać geometrycznie, jako punkt na mapie każdej istoty ludzkiej należącej do geometrycznego porządku czasoprzestrzeni. Funkcjonujemy na bryle kuli (geoidy), która jest naszym kształtem świata: kulą odwzorowaną kartograficznie na mapie.

Będąc centrum mojej mapy, uczestniczę w trajektorii ruchu planety, toru codziennego ruchu Wszechświata. Konfrontując to z własnym, empirycznym odbiorem świata, reprezentacją odczuć i przemyśleń, można stworzyć własną mapę.

 

Instalacja:

– projekcja epicykloidy na krąg ziemi

– mobil magnetyczny poruszający się po kole – trajektorii ruchu planet

– video – animacja – obroty pomarańczy, Ziemi, starych map, mapy Google

– elektromagnes w szalkach Petriego – pola sił odnoszą się do kartografii

– spirograf z sypiącego się piasku

Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

 

axis mundi – navel of the world

 

a search for the visual representation of a place contextualized in one’s experiences and feelings, relating to its past and future.

a parallel between Kalamania, an orange plantation in the past, but a faculty of art today – Hamidrasha of the Beit Berl College in Tel Aviv; and Krakow, Podbrzezie Str., where the Faculty of Art of the Pedagogical University can be found

our installation and the students’ works made during the workshops will be made to refer to:
– where oranges were planted,
– the place of art, creation – the school,
– the Earth, cartographic projections, maps,
– the geometrical shape of Earth: a circle, a sphere,
– the human being as part of the geometrical order of the spacetime,
– fruit peels as skin,
– me as the map center,
– the map as a model of the world contrasted against with one’s own empirical perception,
– the map as an external representation of feelings and reflections.

 

the installation consists of:
– a projection of an epicycloid on the soil

– a magnetic mobile moving in a circle – the trajectory of planets’ orbits
– an animation – an orange, the Earth, old maps, Google Maps rotating
– an electromagnet in Petri dishes – the force fields refer to cartography
– a spirograph employing falling sand under a water tower