liniatura światła/light per photons

Galeria Patrz Pauza 2009

liniatura światła/lines per photons

english below

Instalacja eksploruje kreacyjną naturę światła, które można przyrównać do rysunku. Promienie, rozchodzące się w postaci linii prostych od źródła światła, wykreślają w przestrzeni geometryczne figury, wycinając kształty i bryły z ciemnego tła. Próbuję odtworzyć i uchwycić geometrię światła poprzez wykorzystanie materiałów świecących w formach liniowych: świetlówki liniowej, światłowodu, węży świetlnych, projekcji video i neonów. W moim odczuciu światło sztuczne naśladuje efekty optyczne i formy światła dostępne naszej percepcji. Chciałam też zwrócić uwagę na efekt powidoku – czyli opóźnionej reakcji siatkówki na bodziec świetlny, który kreuje obrazy jako właśnie odbicia, powidoki.

 

elementy instalacji:

  • obiekt pleciony z przewodu świecącego jako efekt elektroluminescencji w zmiennym polu magnetycznym
  • instalacja z węży świetlnych zamontowanych na kamienistej ścianie
  • projekcja video na oknach z tiulem
  • światłowód zainstalowany na filarze

 

The installation explores the creative nature of light comparable to a drawing. Rays dispersing as straight lines from their light source draw geometrical shapes in space by cutting shapes and solids out from a dark background. I tried to reconstruct and capture light’s geometry by using luminous materials of linear shape: a linear fluorescent lamp, optical fibre, light hoses, video projections and neon lights. In my opinion, artificial light imitates optical effects and light forms available to our perception. I also would like to point out the phenomenon of afterimages – that is, delayed reactions of the retina to light stimuli – creating images as reflections, after-sights.

Installation elements:

  • an object weaved out of luminescent wire as an effect of electroluminescence in an alternating magnetic field
  • an installation made out of light hoses mounted on a stone wall
  • a video projection installed on windows with outstretched tulle
  • optical fibre on pillars