light pollution

Galeria Domu Norymberskiego Kraków 2015

light pollution

english below

Światło sztuczne wyznaczyło rozwój naszej cywilizacji. Ogromna ilość światła zmieniła nieodwracalnie zarówno obraz Ziemi, jak i życie jego mieszkańców. Termin light pollution – ‘skażenie światłem’, stało się kolejnym ogólnoświatowym problemem obok zanieczyszczenia powietrza, wody i nadmiaru dźwięków. Szacuje się, że dwie trzecie ludzkości żyje w obszarach zanieczyszczonych przez światło. W miastach – miejscach, gdzie ten efekt jest największy – niebo jest tak jasne, że obserwacja gwiazd nie jest już możliwa, a niektóre gwiazdy stały się niewidoczne dla ludzkiego oka. Jaskrawe światła elektryczne zaburzają poczucie porządku, rytmu, stałości, niezmienności kosmicznego porządku.

W długim procesie ewolucji organizm człowieka, podobnie jak i fauna i flora, zaadaptował się do rytmu dnia i nocy organizowanego przez naturalne światła Słońca i światło odbite od Księżyca. Nadmierna ilość światła sztucznego może być przyczyną bezsenności, bólów głowy, depresji, wyczerpania – zaburzenia naturalnego rytmu życia. Zwielokrotnione światła oszukują zmysły, nasilają powidoki, olśnienie, pomroczność. Mieszkańcy miast ostatecznie oderwali się od życia zgodnego z cyklem naturalnego światła.

            Instalacja light pollution to szukanie nowego rytmu/układu/stałości, jaką dawał naturalny porządek świata. W układzie gwiazd ludzie odwiecznie szukali odpowiedzi na uniwersalne pytania, niezależnie od czasów i kultury, zadawali pytania o śmierć, życie, bogactwo, miłość, zdrowie, władzę. Współczesne konstelacje znalezione przeze mnie są konstelacjami współczesnego człowieka. Obrazują najważniejsze problemy współczesności: ekologię, prawa człowieka, problem źródeł energii. Skażenie świetlne kreuje nowy świat, nową rzeczywistość.

Sztuczne światła to nowe gwiazdy, słońca, planety. Nowe technokratyczne gwiazdozbiory, związane ze współczesną cywilizacją odnoszą się do gwiazdozbiorów, zodiaków i planet, które można zaobserwować na nocnym niebie w czasie trwania wystawy – w listopadzie. Współczesne gwiazdozbiory to współczesne „mity” o przeznaczeniu człowieka niezależnym od jego działań, jednocześnie iluzja, że można przyszłość przewidzieć, zaplanować i zmienić.

 

light pollution

 

​            Artificial light set the development of our civilization. A huge part of the light has irreversibly changed Earth and its inhabitants. The term „light pollution” ​has become world’s another problem, apart from air and water contamination and excess of sound.

 

​            It is estimated that two thirds of the world’s population lives in light polluted areas.

 

​            The effect is the strongest in cities and the sky is bright enough to render star observation impossible and hide some previously-observed stars from the naked eye.

​Saturated electric light disturbs rhythm and consistency of the spatial order.

 

During the evolution process the humans, fauna and flora have accustomed themselves to the day-night cycle provided​ by the rhythm of sunlight and moonlight. An excess of artificial light as a disturbance of this day-night cycle may cause insomnia, depression, headaches, tiredness.

 

​Multiplied lights will deceive one’s senses, strengthen afterimage, dazzle, afterdarkness. It caused many citizens to reject the cycle.​

 

​            Our installation”​light pollution” seeks for a new rhythm and consistency, which was previously given by the regular, natural world’s order. Humans always sought for the answers for the universal questions about death, life, wealth, love, health, power in the stars’ configurations. The updated constellations I spotted show the today’s world problems like ecology or humans’ rights. Light pollution creates a new reality to live in.

 

​​            Artificial light means new planets, stars, suns. The new, technocratic constellations associated with the today’s civilization, pertain to constellations, zodiac signs and planets one can observe on a night sky during the exhibition on November. Updated constellations create new myths about the humanity’s fate, not affected by humans’ actions; they also create an illusion that we can predict, plan and alter the future.