hiper6

Galeria XS Kielce 2016

instalacja hiper6, grupa naN, 2016 r.

english below

W poszukiwaniu czwartego wymiaru 2.0

Prezentacja prac inspirowanych geometrią euklidesową,  geometrią n-wymiarową, czwartym wymiarem w znaczeniu fizycznym oraz wymiarem w znaczeniu duchowym. Strategie artystyczne oparte na poszukiwaniu ukrytego porządku świata. Wykorzystanie nowych, intermedialnych i wielomedialnych środków wyrazu opartych na matematycznym opisie świata. Grafika cyfrowa jako wizualizacja matematycznych kodów.

Instalacja hiper6 osadza się na koncepcji sześcianu – jako obiektu tworzącego kontekst siatki kompozycyjnej 2D, jako kontekst wymiaru przestrzennego oraz jako przeżycie intelektualne i duchowe, a także jako kompozycja typu interfejs cyfrowy –  system komunikacji niewerbalnej.
W ten sposób chcemy się odnieść do prac Wassilego Kandinskiego, który był jednym z pierwszych artystów definiujących zręby sztuki współczesnej, gdzie kontekst kompozycji idealnej był bardzo istotnym elementem, podobnie jak jego duchowość.
Instalacja składa się z intencyjnie dobranego i zaprojektowanego zestawu w postaci zbioru obiektów eksponowanych w przestrzeni oraz animacji edytowanej na ekranie ramki cyfrowej.

Instalacja składa się z:
ikona 12 x 6 x 9 cm, tempera jajowa, akryl, szlagmetal, 2016
animacja pt. Hipersześcian (film niemy, 00:40), edycja loop w ramce cyfrowej,
piryd 3 x 3 x 3 cm,
trzy obiekty w serii 26 x 37 x 1 cm, druk UV, pleksi, płyta DIBOND, tektura

 

hiper6 installation, NaN group, 2016

Installation hiper6 is based on the idea of a cube serving as the context of the 2D compositional mesh, the context of the spatial dimension, a intellectual and spiritual experience, and a digital interface type composition – a system for nonverbal communication.

This way, we would like to refer to the works of Wassilij Kandinsky, who is among the first to define the foundations of modern art, where the context, the ideal composition and the spirituality of the work play an important role.

The installation consists of intentionally paired and designed objects placed in a space and an animation played on a digital frame.

– Icon, 12 × 6 × 9 cm, egg tempera, acrylic, silver, 2016;

Hypercube, animation, 40 sec., playing looped in a digital frame;

– pyrite, 3 × 3 × 3 cm;

– sequence of 3 objects – 26 × 37 × 1 cm, UV print, plexiglass, DIBOND, cardboard