Ekran Terytorium

Ażurowy ekran wycięty laserową linią tworzy poziomice przypominające ukształtowanie nieznanej powierzchni, jest odwzorowaniem świetlno-przestrzennym rysunku koncentrycznych elips i linii. Ekran, jako mapa, nie jest już przedstawieniem mniej lub bardziej oddającym szczegóły opisu terytorium – reprezentacji otaczającego nas Świata, choć pierwowzorem jest rysunek twarzy autora.

Projekcja przechodząca przez ażury ekranu tworzy kolejny rysunek na ścianie, kolejny poziom linii wykreślanej przez światło. Układ dwóch elementów instalacji: ekranu i projekcji – mappingu światłem ukazuje dosłowne przenikanie się wzajemne dwóch materii, z których każda jest innym terytorium.

Papier wycinany laserowo 100×70 cm, projekcja, video loop 1:55

Triennale Rysunku Wrocław 2022

Muzeum Nowoczesne Wrocław