Czego Słońce nie widziało

Light as a Creative Tool

Pawilon 4 Kopuł Muzeum Narodowe we Wrocławiu

03-04.2023

fot. Bartosz Radzikowski