2,4,5,8 obraz – rezonans

Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn 20 lutego – 8 marzec 2019 r.

not a Number group

Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

english below

Działanie polisensoryczne w zakresie definiowania i eksplorowania skutków cyfrowego przetworzenia. Kompresja, dekonstrukcja czy migotanie optyczne to alteracja formy i treści, determinująca percepcję wielozmysłową.

Czy możliwy jest powrót do źródła, do sygnału analogowego; cofniecie się do stanu przed digitalizacją, czy też przekształcenie jest ostateczne i bezpowrotne? Alteracja alteracji.

Projekt opiera się na strategii crossover – przekraczaniu granic digitalnych reprezentacji i wynikiem kompilacji wielu technik. Rozszyfrowanie ich znaczeń jest możliwe tylko w określonych przez autorów, specyficznych warunkach. 

Inspiracją projektu jest naukowy fakt, że wszystko co istnieje – rezonuje. Drgania o różnej częstotliwości odbieramy wszystkimi zmysłami jako dźwięk, elektryczność, ciepło, światło/kolor, promienie X a także fale kosmiczne i – być może – mentalne i eteryczne. Rezonans został przetłumaczony przez grupę naN na język sztuki.

 

One of the inspirations for the project was the scientific fact that everything that exists resonates. We perceive vibrations of miscellaneous frequencies with all our senses as sound, electricity, heat, light/colour, X-rays, even cosmic waves, and possibly mental and ethereal waves. The naN group has translated resonance to the language of art.

A collection of noises of our civilisation, recorded in different environments — our own homes as well as various spots in the world — were the groundwork of the [alter] project. We have pressed noises and sounds compiled and composed serially, or — strictly speaking — in a dodecaphonic fashion onto vinyls. Usage of multimedia tools and software is transforming and altering raw, natural material. Playing it back from traditional vinyl disks with an imperfect gramophone (tube) invented 150 years ago by Thomas Edison is an attempt to return to simple acoustic effects, basic background sounds and mechanical machines. Returning to analogue signal is going back to a state before digitalisation of both sounds and image, a multisensory experience. Using multimedia techniques combined with primitive acoustic effects yields an unseen, surprising effect.