naN

Grupa naN – not a Number group

powstała w roku 2015 na bazie doświadczeń wynikających ze współpracy i działalności artystycznej Alicji i Adama Panasiewicza. Duet artystyczny zajmuje się głównie realizacjami artystycznymi wykorzystującymi język nowych mediów, który daje dużą swobodę kreacyjną oraz interpretacyjną projektów intermedialnych. Not a Number nie-liczba – to w informatyce numeryczny typ danych  oznaczający niezdefiniowaną lub niereprezentowalną wielkość; pojawiający się na urządzeniach programowanych w przypadku braku danych cyfrowych. Nie-liczba – pustka czy przestrzeń na działanie analogowe? Na styku nauki i sztuki znajduje się obszar będący inspiracją dla twórczości grupy not a Number. 
Dotychczasowe realizacje, dotyczące zjawisk związanych z percepcją światła i przestrzeni są utworami wykorzystującymi intermedialny, a w szczególności multimedialny język wypowiedzi. Struktura komunikatu wizualnego jest bardzo dokładnie dobrana do treści merytorycznych, a poszerzenie o formy interaktywne projektowane specjalnie do konkretnego projektu włącza widza w percepcję przekazu..

Do realizacji niektórych projektów grupa zaprasza do współpracy programistów, elektroników oraz interdyscyplinarnych naukowców, którzy wzbogacają charakter przekazu tworzonych wypowiedzi artystycznych.

 

naN

is an artistic group formed in 2015. It is primarily based on the collaboration in artistic activity of Alicja and Adam Panasiewicz. The artistic duet is mainly concentrated on artistic works using the language of the new media that make for great liberty in creation, and vagueness of interpretation, of the projects on intermedia.

Works such as 1:200000 and also older ones related to the phenomena of light perception use the language of multimedia as a structure of visual message that is not always clear, yet very carefully adjusted to match the essential content that inspires the members of naN.

The latest projects, e.g. #FF00FF, have been realized with the help of a programmer, who contributes to the character of the message of the works using interactive forms created just to suit those works.

 

Ważniejsze wystawy:

Współrzędne barwy, Warszawa, Galeria Schody, 10.2016; #FF00FF, Kalisz, Galeria Uniwersytecka, 02 – 03.2016; SZEŚĆ PRZYCZYN CIENIA, wystawa zbiorowa, Kraków, Galeria Cellar, 09.2015; LIGHTPRESENCE, instalacja multimedialna, 1st International Digital Art Triennial, Wegry, Szegszard, House of Art, 09 – 11.2015; Grand Prix; 1:200000, Galeria XS, Kielce 04.2015; OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, Galeria MINI, Kraków, 05.2014; OVERILLUMINATION, Alicja Panasiewicz, Rita Kriege, Kraków, Galeria Domu Norymberskiego, 11.2014 – 01.2015

 

selected exhibitions:

WSPÓŁRZĘDNE BARWY, Warszawa, Schody Gallery, 10.2016, #FF00FF, Kalisz, Uniwersytecka Gallery, 02-03.2016, SZEŚĆ PRZYCZYN CIENIA (6 reasons of the shade), Kraków, Cellar Gallery, 10.2016, ZARÓWNO, Kielce, XS Gallery, INTERFERENCJE  in the conference Discursive Geometry 09. 2015, MORFEUSZ, multimedia installation, Kalisz, Uniwersytecka Gallery, 10.2015, LIGHTPRESENCE, multimedia installation, 1st International Digital Art Triennial, Hungary, Szegszard, House of Art, 09-11.2015 – Grand Prix, 1:200000, XS Gallery, Kielce 04.2015, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, Galeria MINI, Kraków, 05.2014, OVERILLUMINATION, Alicja Panasiewicz, Rita Kriege, The Nuremberg House, Kraków 11.2014-01.2015 , SUBWERSJE ŚWIATŁA, Gallery Rękawka Kraków 12.2012, INPUT/OUTPUT, Lamelli Gallery, Kraków 2012, LUX LUMEN, Gallery Artefactory, Kraków 09.2011, Luce da luce, Lokator Club, Kraków 06.2010,  LPP – light lines, Pauza Club, Kraków 06.2009, LIGHT SKETCHES, BB Gallery, Kraków 12.2008-01.2009, SKETCHES FROM NATURE, Galeria BB Wrocław 02-05.2007, LAPILLE , Kontrast Gallery, Kraków  07-08.2005,  LUMIFORMY, BB Gallery Kraków, 11-12.2002

 

Alicja Panasiewicz

Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, obecnie wykładowcą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi zajęcia na kierunku Wzornictwo i Digital Design oraz warsztaty dla studentów poszerzające percepcję światła i przestrzeni. Zajmuje się rzeźbą świetlną oraz instalacjami świetlnymi.

 

Visual artist, studied at the Academy of Fine Arts in Krakow, Poland. Since 1996 she has been working at the Faculty of Art at the Pedagogical University of Cracow, teaching biodesign, environmental art and visual structures. She leads workshops for students about visual perception and environmental art

www.alicjapanasiewicz.net

 

Adam Panasiewicz

W 1991 roku ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych w Pracowni Litografii kierowanej przez prof. Romana Żygulskiego na Wydziale Grafiki. Pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Zajmuje się grafiką cyfrową, rysunkiem i cyfrowym wideo. Bada granice recepcji obrazu ruchomego, skupiając się głównie na właściwościach jego odbioru w kontekście fizjologii widzenia. Jest współtwórcą instalacji interaktywnych, wykorzystujących języki programistyczne w celu poszerzenia definicji dzieła, kształtującego się w procesie udziału odbiorcy. Instalacje odnoszą się do tematów związanych z wątkami egzystencjonalnymi, które widoczne są już w działalności graficznej, ale również tematem instalacji stają się teorie naukowe wykorzystujące nowe media.

 

In 1991 he graduated from the Krakow Academy of Fine Arts in Lithography (supervisor: Professor Roman Żygulski). Since 1994 he has worked at the Faculty of Art at the Pedagogical University of Krakow, where he is assistant professor. He works in the medium of digital graphics, drawing, and digital video. In his practice, he investigates the limits of perception of the moving image, focusing on the properties of reception in the context of the physiology of vision. He makes interactive installations that employ programming languages ​​to expand the definition of work emerging in the process of participation of the user.

https://issuu.com/adpan/docs/input_output1