Inside the Second White Cube

Inside the Second White Cube

Second Life to aplikacja zaprojektowana w 2003 r. przez Linden Research Inc., umożliwiająca prowadzenie równoległego życia w sztucznym świecie. W założeniu
ta przestrzeń wirtualna miała być nieobarczona błędami ziemskiego życia – jednakże, jak się okazuje, gracze wznieśli tam kapitalistyczną, drapieżną dystopię.
Hasło gry – Your world. Your imagination (Twój świat, twoja wyobraźnia) – sugeruje pełną sprawczość i wolność uczestnika.
Początkową ideą projektu było stworzenie »drugiej« tożsamości naszego duetu artystycznego i realizacja koncepcji white cube – idealnej przestrzeni na potrzeby galerii sztuki. Tekst Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii pióra Briana O’Doherty’ego z 1976 r. opisuje rozwiązanie wystawiennicze – pusty, biały sześcian – mające na celu pozwolić na bezwzględny odbiór dzieła sztuki. Widzimy najpierw nie sztukę, a przestrzeń. [. . . ] Biały sześcian jest zazwyczaj widziany jako symbol wyobcowania artysty ze społeczeństwa, do którego galeria jednakże daje dostęp. Jest to przestrzeń getta, obóz przetrwania, proto-muzeum łączące bezpośrednio z wiecznością, zestaw warunków, postawa, miejsce pozbawione lokalizacji, refleks na nagich ścianach zewnętrznych, magiczna komnata, koncentracja umysłu, może pomyłka.
Nasza wirtualna wystawa nie przedstawia żadnych dzieł, lecz jedynie eksponuje fragmenty z esejów O’Doherty’ego. To prowokacyjna i ironiczna odpowiedź na próbę wprowadzenia »idealnych« warunków recepcyjnych – przestrzeń zawsze wpływa na prezentację i vice versa. Dążenie ku bezbłędności rodzi kolejne błędy i niezamierzone poboczne interpretacje.

Second Life is a computer program created by Linden Research Inc. in 2003. It allows its users to lead a parallel life in an artificial environment. The virtual world of Second Life was devised with the intention of freeing it of the flaws our earthly existence has; in actuality, what has since developed there is a voracious, capitalistic utopia. The game’s slogan – Your world. Your imagination – suggests the users’ complete self-governance and freedom. Initially, the project aimed at creating a »second« identity of the artistic duo and implementing the white cube concept – an ideal exhibition space. Brian O’Doherty’s 1976 essay, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, described a solution for exposition of art – that is, an empty white cube – that would make it possible for one to perceive the exhibits objectively.
We see not the art but the space first. [. . . ] The white cube is usually seen as an emblem of the estrangement of the artist from a society to which the gallery also provides access. It is a ghetto space, a survival compound, a proto-museum with a direct line to the timeless, a set of conditions, an attitude, a place deprived of location, a reflex to the bald curtain wall, a magic chamber, a concentration of mind, maybe a mistake. Our virtual exhibition does not comprise any exhibits, except for short passages from O’Doherty’s book. This is a provocative and ironic response to the efforts towards »perfect« conditions – the space always influences the presentation, and vice versa. Striving for faultlessness leads to the appearing of further faults and unplanned side interpretations.

International Exhibition Make no Mistake! Fuga Museum , Budapest 11-12.2018

not a Number group – Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *