samolubna kartografia / self(ish) cartography

Instalacja jest artystyczna wypowiedzią na temat własnego miejsca na planecie Ziemi, kreowania własnego Świata w oparciu o odczuwanie ciała jako centrum, pępka Świata.

Ja – istota ludzka należącej do geometrycznego porządku czasoprzestrzeni; projekcja i reprodukowanie obiektów trójwymiarowych na płaszczyznę.

Ja – centrum, punkt odniesienia, początek układu współrzędnych; nieustannie krążący po trajektorii ruchu.

Instalacja odnosi się do szeroko rozumianej mapy, matematycznych odwzorowań kartograficznych, geometrycznego kształtu świata, mappy mundi.

Mapa jako model świata skonfrontowanego z własnym, empirycznym odbiorem rzeczywistości oraz reprezentacją odczuć i przemyśleń.

Instalacja składa się z:

– cyklu 12 grafik cyfrowych na dibodzie, format 40x40cm;

– instalacji interaktywnej składającej się z 2 grafik wykonanych w technice druku cyfrowego na dibondzie, wym. 100×75 cm oraz processingowego mappingu tekstu na ścianie;

– animacji video rzutowanej na ścianę;

– obiektu przestrzennego z papieru z nadrukiem cyfrowym, wykonanego metodą przeplatania pasków papieru w formie kuli – wym. ok. 40x40x40 cm;

– projekcji epicykloidy ze spirografu cyfrowego na krąg wysypanej soli;

– harmonografu mechanicznego rysującego spirale, wprawianego w ruch przez widza, obiekt wolnostojący, wym. około 100x80x100 cm (blat podwieszany);

– video – animacji obrotowego obiektu w pudełku z efektem pseudohologramu o wym. 20x20x20 cm;

– 8 grafik cyfrowych na transparentnym PCV przedstawiających eksperymenty z kartograficznym odwzorowaniem kuli (głowy, twarzy), wymiary różne, ok. 40×50 cm.

grupy not a Number: Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

A search for the visual representation of a place contextualized in one’s experiences and feelings, relating to to the Earth, cartographic projections, maps; the geometrical shape of Earth: a circle, a sphere; the human being as part of the geometrical order of the spacetime; me as the map center; the map as a model of the world contrasted against with one’s own empirical perception; the map as an external representation of feelings and reflections. Axis mundi – navel of the world.

the installation consists of:

  • a projection of an epicycloid on the soil
  • a magnetic mobile moving in a circle – the trajectory of planets’ orbits
  • an animation
  • an electromagnet in Petri dishes – the force fields refer to cartography
  • cartography of our faces

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *