[alter]

OFF Frame Gallery, Kraków, 19-21 kwietnia 2018 r.

View Gallery

samolubna kartografia / self(ish) cartography

Galeria Łaźnia, Radom, październik 2017

View Gallery

skiaphobia Tenerife Island

View Gallery

variatio delectat

Telpod Kraków, 2016

View Gallery

skiafobia/skiaphobia

Galeria Cellar Kraków 2015, Teneryfa Hiszpania 2016

View Gallery

pępek świata/axis mundi

Beit Berl College Israel 2017

View Gallery

dwa domy/die vitrine

Galeria Domu Norymberskiego Kraków, Galeria Domu Krakowskiego Norymberga 2016

View Gallery

hiper6

Galeria XS Kielce 2016

View Gallery

współrzędne barwy/colour coordinates #FF00FF

Galeria Uniwersytecka Kalisz 2016, Galeria Schody Warszawa 2016

View Gallery

skiagrafia/skiagraphy

Faculdad Belles Artes Universidad de Granada Espana 2016

View Gallery

obecność obowiązkowa/1:200000

Galeria Mini Kraków 2014, Galeria XS Kielce 2015

View Gallery

light pollution

Galeria Domu Norymberskiego Kraków 2015

View Gallery

supraporta

2011

View Gallery

lux lumen

Galeria Arte Factory Kraków 2011

View Gallery

subwersje światła/subversion of light

Galeria Rękawka Kraków 2012

View Gallery

luce da luce

Galeria Lokator Kraków 2010

View Gallery

liniatura światła/light per photons

Galeria Patrz Pauza 2009

View Gallery

szkice światłem – szkice z natury

Galeria BB Wrocław 2008

View Gallery

lumiformy

Galeria BB Kraków 2002

View Gallery